Categories
Publicacions

Vanrell, M.M. (2024). Ressenya de L’adaptació de manlleus en català i en altres llengües romàniques. Caplletra, 76, 363-368.

Vanrell, M.M. (2024). Ressenya de L’adaptació de manlleus en català i en altres llengües romàniques, de Maria-Rosa Lloret i Clàudia Pons-Moll (Ed.) (2021). Caplletra, 76, 363-368.

Vanrell, M.M. (2024). Ressenya de L’adaptació de manlleus en català i en altres llengües romàniques, de Maria-Rosa Lloret i Clàudia Pons-Moll (Ed.) (2021). Caplletra, 76, 363-368.

La ressenya presenta el volum L’adaptació de manlleus en català i en altres llengües romàniques, editat per Maria-Rosa Lloret i Clàudia Pons-Moll i publicat a Edicions de la Universitat de Barcelona. Aquest monogràfic permet entendre la influència que el contacte de llengües, la necessitat de donar nom a noves realitats, fets o conceptes, o la generalització de l’aprenentatge de llengües estrangeres poden tenir en el cabal lèxic i en les característiques fonològiques i fonètiques de les unitats que l’integren. L’objectiu del volum va més enllà d’oferir una llista de les estratègies d’adaptació que s’apliquen en les diferents llengües i, com expressen les coordinadores en les pàgines introductòries, també pretén servir de diagnòstic per visualitzar la productivitat dels fenòmens fonològics que caracteritzen una llengua concreta, mostrar de quina manera determinats canvis s’ajusten a principis universals i preveure quins seran els patrons que apareixeran en l’adquisició d’una llengua addicional. Ben segur que es convertirà en una obra de referència i en una eina de treball indispensable per a investigadors, professors, estudiants i usuaris professionals i no professionals de la llengua. (Més informació).