Listen

Dr. Francesc Torres Tamarit

This language version doesn't exist

XicoActualment el Dr. Francesc Torres Tamarit és investigador permanent al laboratori Estructures Formals del Llenguatge (UMR 7023) del CNRS/Universitat París 8. Es va llicenciar en Filologia catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 2007 i va defensar la seva tesi doctoral a la mateixa universitat l'any 2012. Tot seguit, durant l'any acadèmic 2012-2013 va obtenir una beca postdoctoral Rubicon de la NWO (Organització Neerlandesa per a la Recerca Científica), gràcies a la qual va desenvolupar la seva investigació a l'Institut Meertens a Amsterdam (KNAW). Posteriorment, del 2013 al 2015 va ser professor assistent d'espanyol i lingüística hispànica a la Universitat Lliure d'Amsterdam. La seva activitat investigadora se centra en la fonologia mètrica, la fonologia prosòdica, l'opacitat fonològica, la teoria de l’optimitat i el serialisme harmònic, així com la fonologia de les llengües romàniques, sobretot de varietats minoritàries o poc documentades. Forma part del consell científic de la Xarxa de Fonologia Francesa i de la Reunió de fonologia de Manchester. Pel que fa a la seva activitat docent, ha impartit assignatures de llengua i de lingüística a les següents institucions nacionals i internacionals: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Lliure d'Amsterdam i Universitat París 8. Del 29 de novembre al 22 de desembre de 2017, el Dr. Torres Tamarit va gaudir d’una estada breu per a joves investigadors convidats a la Universitat de les Illes Balears.