Listen

Sr. Ignasi Mascaró Pons

This language version doesn't exist

IgnasiLlicenciat en Filologia Romànica (Universitat de Barcelona), Ignasi Mascaró Pons ha estat professor de Llatí i Grec a l'Institut d'Educació Secundària Josep M. Quadrado. És membre fundador de l'Institut Menorquí d'Estudis i membre de la Secció de Llengua i Literatura. Així mateix, també és col·laborador del Grup d'Estudis de Prosòdia de la Universitat Pompeu Fabra. És autor de diverses traduccions al català i de nombrosos articles i opuscles publicats a Quaderns de Folklore, Treballs de Sociolingüística Catalana, Randa o Serra d'Or, entre d'altres.  Ha participat en projectes de recerca en el camp de la prosòdia i l'entonació del català, com ara l'Atles Interactiu de l'entonació del Català (UPF), i en publicacions conjuntes com L'entonació dels dialectes catalans (2013), amb el capítol “L’entonació balear”, i Intonation in Romance (2015), amb el capítol “Intonational phonology of Catalan”.