Listen

Dr. Ion Giurgea

This language version doesn't exist

IonIon Giurgea és investigador sènior  al Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti Institut de Lingüística de l'Acadèmia Romanesa. Té un grau i un màster en Filologia clàssica (Universitat de Bucarest), un grau en Filosofia (Universitat de Bucarest) i és doctor en Lingüística teòrica a la Universitat París-Diderot (2008). Ha treballat en la sintaxi i la semàntica dels sintagmes nominals, dels determinants, dels pronoms, dels adjectius i de les construccions possessives. També s'ha ocupat de la sintaxi oracional de les llengües romàniques (des d'una perspectiva comparada), i de l'el·lipsi nominal, l'estructura informativa i l'ordre dels contituents en romanès. És coeditor, juntament amb Carmen Dobrovie-Sorin, de la Reference Grammar of Romanian, un projecte el primer volum del qual, Noun Phrase, va ser publicat a John Benjamins l’any 2013. També coordina, juntament amb Cristian Moroian, el diccionari etimològic del romanès (Dicţionarul etimologic al limbii române), un projecte de l'Acadèmia Romanesa. Del 12 al 16 de juny de 2017, Ion Giurgea va fer una estada de recerca al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears.