Listen

Joan González Sastre

This language version doesn't exist

JGSGraduat en Llengua i Literatura Catalanes per la Universitat de les Illes Balears (2017). Ha cursat el màster en Formació del Professorat (UIB, 2018). Ha treballat com a tècnic de suport en la gestió cultural i en l’àrea de Política lingüística de l’Institut d’Estudis Baleàrics. Actualment, combina la docència com a professor de català a secundària i al Grau d'Educació Primària, amb la col·laboració a la revista Caràcters, de la Universitat de València, i amb la investigació com a tècnic de suport a la recerca del GRESIB (UIB).