Dra. Laia Darder Estevez

This language version doesn't exist

LaiaLaia Darder és llicenciada en Filologia Catalana (Universitat de les Illes Balears, 2003), també té un grau en Estudis de Llengües (Universitat de Sheffield, 2005) i el doctorat en Filosofia, Estudis del Llenguatge (Universitat de Sheffield, 2013). L'any 2015 va obtenir el certificat de postgrau en Ensenyament i Aprenentatge en Educació Superior a la Universitat de Sheffield Hallam, centre on imparteix docència actualment.
La seva experiència docent abasta camps diferents. Ha impartit assignatures de lingüística aplicada, sociolingüística i ensenyament de llengües, i també d’estudis culturals, estudis europeus i competència intercultural.