Listen

Sra. Stefany Olivar Espinosa

This language version doesn't exist

StefanyStefany Olivar Espinosa és candidata a doctora en Lingüística pel Col·legi de Mèxic amb el treball de recerca "Algunos aspectos de la entonación en el español de contacto náhuatl-español de San Miguel Canoa, Puebla", dirigit i assessorat pel Dr. Pedro Martín Butragueño. Recentment ha estat professora convidada a l’Escola Nacional d'Antropologia i Història (Ciutat de Mèxic) on ha impartit la matèria de Sociolingüística (primer semestre del 2018). La tardor del 2017 va realizar una estada d’investigació de 3 mesos al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears. És membre del Seminari de Prosòdia del Col·legi de Mèxic, institució on va col·laborar també en el Laboratori d'Estudis Fònics des del 2012 fins al 2014. Es va graduar a la Benemèrita Universitat Autònoma de Puebla amb el treball de llicenciatura sobre la prosòdia dels enunciats irònics en una varietat de l’espanyol mexicà, pel qual li fou atorgat el premi Wigberto Jiménez Moreno (2015) a la millor tesi de llicenciatura per l’Institut Nacional d'Antropologia i Història.