Listen

Xisca Castell Orell

This language version doesn't exist

CastellGraduada en Llengua i Literatura Catalanes per la Universitat de les Illes Balears (Premi extraordinari de final d’estudis, 2014). Ha cursat el màster en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals a la Universitat Autònoma de Barcelona (2015) i el màster de Formació del Professorat (UIB, 2016). Actualment, combina la docència com a professora de català i anglès a secundària (CC San José de la Montaña, Palma) amb la investigació com a tècnica de suport a la recerca del GRESIB.