Listen

Premis, participació a congressos, convocatòries de comunicacions...

This language version doesn't exist

Premis

Premi Jesús Tuson per a treballs (de fi de grau, de màster…), tesis, articles, llibres, capítols de llibre, etc. que tinguin com a tema la diversitat lingüística del món. Termini de lliurament: 31 de març de 2020.

Crida d'articles

Revista Llengua i Dret. «Les llengües a l’era digital. Les tecnologies lingüístiques com a oportunitat». Data màxima de recepció d’articles: 31 de desembre de 2019.

Participació a congressos

II Jornades de la Lingüística Catalana a Viena (Universitat de Viena). Termini de presentació d’abstracts de pòsters: 15 de setembre de 2019.