Listen

Premis, participació a congressos, convocatòries de comunicacions...

This language version doesn't exist

Vigents:

Crida d'articles

Revista Llengua i Dret. «Les llengües a l’era digital. Les tecnologies lingüístiques com a oportunitat». Data màxima de recepció d’articles: 31 de desembre de 2019.

Participació a congressos

II Jornades de la Lingüística Catalana a Viena (Universitat de Viena). Termini de presentació d’abstracts de pòsters: 15 de setembre de 2019.