Listen

La situació sociolingüística a Santa Catalina (Palma)

This language version doesn't exist

La situació sociolingüística a Santa Catalina. L’objectiu d’aquest estudi és descriure la situació sociolingüística d’una barriada de Palma amb la finalitat de conèixer millor la realitat social de la ciutat, però també amb la idea de facilitar la posada en marxa d’actuacions institucionals que afavoreixin el procés de normalització lingüística general. Els resultats també poden servir de referència per planificar actuacions en altres indrets de Palma. L’estudi es va iniciar al mes de maig de 2008 i se’n va lliurar una versió corregida i ampliada un any després, al juliol de 2009.

catalina