Converses

This language version doesn't exist

En la zona de les Illes Balears, les dades provenen de l’Arxiu Audiovisual dels Dialectes Catalans de les Illes Balears, dirigit per Jaume Corbera. L’Arxiu conté materials en format audiovisual que representen aproximadament 100 hores de conversa. Els subjectes entrevistats per l’Arxiu van ser 111 homes i 73 dones d’edats superiors a 60 anys.