Listen

Conversa amb Mn. Joan Marí Cardona i Mn. Josep Planells Bonet

This language version doesn't exist

RESUM

Aquesta entrevista fa part de la col·lecció Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears, dirigida per Jaume Corbera Pou.

Els sacerdots eivissencs Joan Marí Cardona i Josep Planells Bonet, després de presentar-se i explicar la seva infantesa i la seva joventut al Seminari, parlen de qüestions relacionades amb la seva pròpia història personal i d’altres relacionades amb fets, personalitats i institucions diversos de la cultura a Eivissa: la seva activitat com a capellans i com a literats o historiadors, anècdotes de Mn. Isidor Macabich i Mn. Vicent Serra Orvay, l’Arxiu Històric d’Eivissa, l’època dels “hippies”, la represa cultural a l’illa els anys 1970, l’Institut d’Estudis Eivissencs, Joan Castelló Guasch, la situació moderna de la llengua i la cultura catalanes a Eivissa.