Comunicacions

Comunicacions

2022
  1. Amengual, C. (2022, 17-18 de novembre). Efectes de les ideologies lingüístiques en l’aprenentatge d’una llengua minoritzada: els argentins a Mallorca com a nous parlants potencials. V Congrés Internacional Redefinint els marges des d’una península intercultural: Variació lingüística i ideologia, Varsòvia, Polònia.
  2. Amengual, C. (2022, 21-23 d’abril). Gestió de la diversitat cultural: una proposta per a l’elaboració d’un pla municipal d’acolliment. V Congrés Internacional de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (AJILLC), Perpinyà, França.
  3. Barceló-Coblijn, L. (2022, 5-7 de setembre). Exploring the concept of phenotypic accommodation: the case of the loss of air sacs [pòster]. Joint Conference on Language Evolution (JCoLE), Kanazawa, Japó.
  4. Bernal, E.; Estopà, R.; Freixa, J.; Llopart, E.; Lorente, M.; Solivellas, I. (2022, 1-3 de setembre). El análisis automático de la diccionariabilidad de los neologismos: garbell para el catalán. V Congrés Internacional de Neologia de les Llengües Romàniques (CINEO), Gènova, Itàlia.
  5. Cabré, M. T.; Domènech, O.; Solivellas, I. (2022, 1-3 de setembre). La classificació dels neologismes: un estudi contrastiu. V Congrés Internacional de Neologia de les Llengües Romàniques (CINEO), Gènova, Itàlia.
  6. Colom-Oliver, E., Torres-Tamarit, F., Vanrell, M.M. (2022, 7 de juliol). Una aproximació variacionista a les seqüències d’imperatiu més clític en el català de Mallorca. XIII Workshop de prosòdia, Barcelona, Espanya.
  7. Cremades, E. (2022, 28-29 de novembre). Predicats psicològics en català: el cas de les nominalitzacions. Primer Congrés Internacional: Humanitats i Coneixement, Alacant, Espanya.
  8. Cremades, E. (2022, 7-10 de setembre). L’expressió de l’argument extern en els noms psicològics relacionats amb verbs d’objecte experimentador: contrast entre l’àmbit verbal i el nominal. 18è Col·loqui Germanocatalà, Berna, Suïssa.
  9. Cremades, E. (2022, 4-9 de juliol). La implantació de la normativa sintàctica als Mitjans de comunicació balears. XXX Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques, La Laguna, Espanya.
  10. Cremades, E. (2022, 15-17 d’abril). Passive/active and causative alternations in the Catalan NP: a descriptive approach. 18th Colloquium of the North American Catalan Society, Massachussets, Estats Units d’Amèrica.
  11. Crespí, I. (2022, 16-17 de juny). Pure and resultative states in Catalan: revisiting “truncated” participles. V Workshop on Argument Structure and Aspect of Adjectives and Participles, Londres, Regne Unit.
  12. Crespí, I.; Llop, A. (2022, 15-16 de juny). The notions of tense and aspect in Secondary Education textbooks in Catalan: analysis and proposals. 13th ARLE Conference- Transformations in L1 Education: Current challenges and future possibilities, Nicòsia, Xipre (en format híbrid).
  13. Crespí, I. (2022, 2-3 de juny). Passive constructions cross-linguistically: a unifying proposal [pòster]. 31st Colloquium on Generative Grammar, Palma, Espanya.
  14. Crespí, I. (2022, 21-23 d’abril). Resultative passives and event structure: evidence from Catalan. 52nd Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL 52), Wisconsin-Madison (en línia), Estats Units d’Amèrica.
  15. Crespí, I. (2022, 24-26 de febrer). On the event structure of resultative verbs: evidence from passives [pòster]. 47º Incontro di Grammatica Generativa (IGG 47), Catània (en línia), Itàlia.
  16. Crespí, I. (2022, 5-6 de gener). Aspect and argument structure in resultative passives: evidence from Catalan. 49th Cambridge Romance Linguistics Seminar, Cambridge, Regne Unit.
  17. Feldhausen, I., García-Sánchez, I., Vanrell, M.M. (2022, 7 de juliol). Teaching information structure in Spanish as a heritage language: Focus realization at the interface between linguistics, language pedagogy, and language teaching. Bilingualism Matters Research Symposium, Edimburg, Regne Unit.
  18. Francesch, P., Vanrell, M.M. (2022, 7 de juliol). Les avantposicions de sintagmes quantificats (ASQ) en català. Una anàlisi prosòdica, pragmàtica i diatòpica amb dades de corpus. XIII Workshop de prosòdia, Barcelona, Espanya.
  19. Guijarro-Fuentes, P., Bello-Viruega, I., García-Alcaraz, E., i Masià, M. S. (2022, 24-25 d’octubre). Measuring the bi(dialectal) competence: Null object constructions. VI Encuentro sobre dialectos del español (SPADISYN), Alcalá de Henares, Espanya.
  20. Kokkelmans, J., Torres-Tamarit, F. (2022, 1-3 de juny). A formal typological account of metaphony. 31st Colloquium on Generative Grammar. Palma, Espanya.
  21. Little, C. (2022, 2 de novembre). Actituds i percepcions lingüístiques dels joves eivissencs: una primera aproximació quantitativa. Nous Talents en Sociolingüística Catalana, Barcelona, Spain.
  22. Little, C. (2022, 12 de març). Actituds i percepcions lingüístiques dels joves eivissencs: una primera aproximació quantitativa. Youth Engagement in Minority and Regional Languages, Dublín, Irlanda.
  23. Little, C. (2022, 26 de gener). Una anàlisi de les actituds lingüístiques dels joves a l’illa d’Eivissa. V Jornades La recerca sociolingüística en l’àmbit de la llengua catalana, Barcelona, Espanya.
  24. Little, C., Vanrell, M.M. (2022, 17-18 de novembre). Actituds lingüístiques i variació: el cas dels adolescents eivissencs. V Congrés Internacional Redefinint els marges des d’una península intercultural: Variació lingüística i ideologia, Varsòvia, Polònia.
  25. Moranta, S. (2022, 13-15 d’octubre). Traducción literaria, sociopolítica y paratextos: escritores en español y catalán en las publicaciones soviéticas (C. Vallejo, F. García Lorca, S. Espriu). Congrés internacional La obra literaria a través del prisma de los procesos editoriales, Moscou, Rússia.
  26. Moranta, S. (2022, 28-30 de setembre). Hispanofonía, francofonía, rusofonía: globalismo y geolingüística neocolonial en los medios de comunicación. ILPE V: Quinto Coloquio Internacional Ideologías lingüísticas en la prensa escrita y otros medios de comunicación, Buenos Aires, Argentina.
  27. Moranta, S. (2022, 26-27 d’agost). César Vallejo y Rusia. Tercera Jornada Nacional de Estudios Eslavos, Buenos Aires, Argentina.
  28. Moranta, S. (2022, 25-27 de juliol). Traducción literaria, glotopolítica y paratextos: autores hispanos en la Unión Soviética. Quinto Congreso Latinoamericano de Glotopolítica 2022: reflexiones desde y hacia América y Europa, Montevideo, Uruguay.
  29. Moranta, S. (2022, 13-17 de juliol). Critical discourses on social bilingualism. Contrasting insights from the Catalan-speaking territories and the late Soviet Union. Sociolinguistics Symposium 24 (Inside and beyond binaries), Gant, Bèlgica.
  30. Ramsburg, J. (2022, 7-8 d’octubre). Words on the brain: Linguistic categorization and the organization of the mental lexicon. 8th Annual Calambur Graduate Student Conference, Minnesota, Estats Units d’Amèrica.
  31. Ramsburg, J. (2022, 15-17 d’abril). The Maintenance of Majorcan Catalan. 18th Colloquium of the North American Catalan Society, Massachussets, Estats Units d’Amèrica.
  32. Solivellas, I. (2022, 17-18 de novembre). Ideologías lingüísticas en las redes sociales: el caso de Twitter. V Congrés Internacional Redefinint els marges des d’una península intercultural: Variació lingüística i ideologia, Varsòvia, Polònia.
  33. Solivellas, I. (2022, 29 de juny-2 de juliol). Els fractoconstituents: entre l’afixació i la composició culta. XIX Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Vic, Espanya.
  34. Solivellas, I. (2022, 21-23 d’abril). Les ideologies en contra de l’estàndard: particularistes, secessionistes i lights. V Congrés Internacional de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (AJILLC), Perpinyà, França.
  35. Solivellas, I. (2022, 17-18 novembre). Ideologías lingüísticas en las redes sociales: el caso de Twitter. V Congrés Internacional Redefinint els marges des d’una península pluricultural: Variació lingüística i ideologia, Varsòvia, Polònia.
  36. Storme, B.; Torres-Tamarit, F. (2022, 22-25 de juny). Artificial language learning of vowel reduction [pòster]. The 18th Conference on Laboratory Phonology, en línia.
  37. Vanrell, M.M. (2022, 11 de novembre). El marcatge i la interpretació del focus. CLUB 30 – Noves perspectives en lingüística catalana. Passat, present i futur, Barcelona, Espanya.
  38. Vanrell, M.M.; Armstrong-Abrami, M.; Castroviejo, E.; Mayol, L. (2022, 23-24 de juny). The developmental trajectory of perceiving evidentiality through intonation in Majorcan Catalan [pòster]. The 18th Conference on Laboratory Phonology, en línia.
2021
  1. Amengual, C. (2021, 17 d’abril). Managing Diversity: A Proposal for a Local Welcoming Linguistic Plan. ULAB 2021, Aberdeen, Escòcia.
  2. Amengual, C. (2021, 24 de març). Gestión de la diversidad cultural: un plan lingüístico de bienvenida en Lloseta. XVIII International Conference on Minority Languages, Bilbao, Espanya.
  3. Barceló-Coblijn, L.; López-Navarro, E. (2021, 22-25 de juny). Different patterns of association between syntactic categories in cocaine-exposed children. A network-based approach [pòster]. XV International Symposium of Psycholinguistics, Madrid, Espanya.
  4. Barceló-Coblijn, L.; Marín-Manrique, H.; López-Navarro, E. (2021, 10-13 de març). Differences in language complexity between drug-exposed and not drug-exposed children in analyses of 4-7 minute long transcriptions [pòster]. 20th WAP Wordl Congress of Psychiatry, Bangkok, Tailàndia.
  5. Barceló-Coblijn, L.; Monjo, A.; López-Navarro, E.(2021, 20-22 d’octubre). Integración y educación de las personas sordas en Illes Balears 1927-2021 [pòster]. 9th International Congress of Educational Sciences and Development, Granada, Espanya.
  6. Colom-Oliver, E., Caldentey, T., Torres-Tamarit, F., Vanrell, M.M. (2021, 15 de juliol). Les formes d’imperatiu més clític en el català de Mallorca. XII Workshop de prosòdia, en línia.
  7. Cremades, E. (2021, 4 de febrer). Causatives and Nominalizations in Catalan. Digital Workshop on Causativity, Düsseldorf, Alemanya.
  8. Crespí, I. (2021, 6 de novembre). Passive constructions in Catalan: an approach from (nano)syntax. LXVI Anglo-Catalan Society Annual Conference, St Andrews (en línia), Escòcia.
  9. Crespí, I. (2021, 1 de setembre). Resultative and stative passives in Catalan: an approach from event structure. 54th Annual Meeting of SLE (Societas Linguistica Europea), Atenes (en línia), Grècia.
  10. Elordieta, G.; Torres-Tamarit, F.; Vanrell, M.M. (2021, 21-23 de juny). Fronted information focus in Catalan at the phonology/phonetics interface [pòster]. PaPE 2021, Barcelona, Espanya.
  11. Feldhausen, I.; Vanrell, M.M. (2021, 21-23 de juny). Focus marking by Spanish monolingual and heritage speakers [pòster]. PaPE 2021, en línia.
  12. Lampitelli, N.; Torres-Tamarit, F. (2021, 15-17 d’abril). Stress in Romance verbs. GLOW44, en línia.
  13. López-Navarro, E.; Marín, A.; Monjo, A.; Barceló-Coblijn, L. (2021, 20-22 d’octubre). Assessment of the mediator effect of spirituality on the relationship between anxiety and academic performance in college students [pòster]. 9th International Congress of Educational Sciences and Development, Granada, Espanya.
  14. Marín, A., López-Navarro, E.; Lluís Barceló-Coblijn, L.; Manrique, H. M. (2021, 20-22 d’octubre). Motor affordances could be involved in serial memory for visual objects [pòster]. 9th International Congress of Educational Sciences and Development, Granada, Espanya.
  15. Monjo, A., Lluís Barceló-Coblijn, L.; López-Navarr, E. (2021, 20-22 d’octubre). El enfoque de la lectoescritura en los casos de sordoceguera [pòster]. 9th International Congress of Educational Sciences and Development, Granada, Espanya.
  16. Moranta, S. (2021, 30 de setembre-2 d’octubre). La indígena morenez del estilo y el alma: presencia de César Vallejo en Rusia. IV Congreso Internacional Vallejo Siempre, Nova York, Estats Units d’Amèrica.
  17. Moranta, S. (2021, 17 de setembre). Crítica, conflicte i discurs entorn del bilingüisme social: una perspectiva diacrònica comparada. Anàlisi textual. CLUB 29 (Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona), Barcelona, Espanya.
  18. Moranta, S. (2021, 27-28 d’agost). Un héroe antiutópico del gulag: El fiel Ruslán, de Gueorgui Vladímov. I Encuentro Internacional sobre Utopías y sus Derivas, Buenos Aires, Argentina.
  19. Moranta, S. (2021,16-19 de juny). Eugenio Coseriu entre los lingüistas de Besarabia: identidad etnolingüística (pan)rumana y argumentos de autoridad. International Conference Coseriu’s linguistics – origin and actuality, Zúric, Suïssa.
  20. Ortín, R., Simonet, M. (2021, 15-21 d’agost). The Encoding of Stress in Early and Late Learners of Spanish. 19th AILA World Congress of Applied Linguistics, Groningen, Països Baixos.
  21. Ortín, R., Simonet, M. (2021, 14-16 d’abril). Advanced Stress Encoding in English-speaking Learners of Spanish. 38th International Congress of the Spanish Association of Applied Linguistics (AESLA), La Coruña, Espanya.
  22. Ramsburg, J. (2021, 22-24 d’abril). Discoursivization and contact-induced language change: Pragmatic borrowing in Balearic Catalan. 74th KFLC: The Languages, Literatures, and Cultures Conference, Kentucky, Estats Units d’Amèrica.
  23. Ramsburg, J. (2021, 4-5 de març). Discursive Variation in Texas Spanish. Cultural Constructions Conference, Texas, Estats Units d’Amèrica.
  24. Ramsburg, J. (2021, 8-10 de gener). Orthographic Development of the Palatal Nasal /ɲ/ in Balearic Catalan as an Indicator of Contact-Induced Change. 3rd Annual Meeting of the North American Research Network in Historical Sociolinguistics, en línia.
  25. Ramsburg, J., Salazar Pozos, O., Hama, Y. (2021, 23-25 de setembre). “Se fue una parte de mi corazón con él”: El uso de la metáfora en artículos de prensa sobre desapariciones en Nuevo León, México. 50th Annual Meeting of the Linguistic Association of the Southwest, en línia.
  26. Ramsburg, J., Salazar Pozos, O., Hama, Y. (2021, 19-20 de març). Creating a narrative: Media representations of enforced disappearances in Nuevo Leon, Mexico. 10th Annual Hispanic & Lusophone Linguistics Conference, Arizona, Estats Units d’Amèrica.
  27. Ramsburg, J., Salazar Pozos, O., Hama, Y. (2021, 12-13 de març). Disappeared in person and in press: Linguistic ambiguity in the reporting of enforced disappearances in Nuevo León, México. 24th Ohio State University Congress on Hispanic and Lusophone Linguistics, Ohio, Estats Units d’Amèrica.
  28. Roig, M.; Barceló-Coblijn, L. (2021, 22-25 de juny). Network analysis of syntactic development of three longitudinal corpora (19-48 months of age) [pòster]. XV International Symposium of Psycholinguistics, Madrid, Espanya.
  29. Seoane, L.F.; Eguiluz, V.; Barceló-Coblijn, L. (2021, 25-29 d’octubre). Typical and atypical development in a morphospace of syntax networks. Conference on Complex Systems 2021, Lyon, França.
  30. Solivellas, I. (2021, 26 de novembre). El establecimiento normativo de la lengua catalana: monocentrismo vs pluricentrismo. VI Seminário Internacional História e Língua: interfaces, Évora, Portugal.
  31. Solivellas, I. (2021, 29 d’octubre). Ideologias linguísticas sobre o standard catalão: uma aproximação qualitativa desde as Ilhas Baleares. II Jornadas em Línguas Minoritárias, Aveiro, Portugal.
  32. Storme, B.; Torres-Tamarit, F. (2021, 21-23 de juny). Artificial language learning of vowel reduction [pòster]. PaPE 2021, Barcelona, Espanya.
  33. Torres-Tamarit, F. (2021, 8-11 d’abril). Contrastive vowel length: The interaction of layered feet and uneven trochees. WCCFL39, en línia.
  34. Torres-Tamarit, F.; Martínez-Paricio, V. (2021, 23-25 de juny). La estructura prosódica de los acrónimos en español. XIV CILG, en línia.
  35. Vanrell, M.M.; Armstrong-Abrami, M.; Castroviejo, E.; Mayol, L. (2021, 21-24 de juny). Children’s comprehension of evidentiality through intonation. PaPE2021, Workshop Acquisition at the interface between prosody, gesture, and pragmatics, en línia.
2020
  1. Solivellas, I. (2020, 30 de setembre-2 d’octubre). El secessionisme lingüístic: els cas de les Illes Balears. IV Congrés Internacional de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (AJILLC), Barcelona, Espanya.
  2. Vanrell, M.M.; Ballone, F.; Cabré, T.; Prieto, P.; Schirru, C.; Torres-Tamarit, F. (2020, 16-19 de setembre). El català de l’Alguer: una varietat sarditzada? 27. Katalanistentag, Alemanya (en línia).
2019
  1. Barceló-Coblijn, L. (2019, 26-28 de juny). Bones, language and cognition: the relevance of airsacs for the taxonomy of the genus Homo. Experimental Psycholinguistics Conference, Palma, Espanya.
  2. Cremades, E. (2019, 31 d’octubre – 2 de novembre). Language Contact in Catalonia: A Practical Study. XXX Biennial Louisiana Conference on Hispanic Languages and Literatures. Baton Rouge, LA, Estats Units.
  3. Cremades, E. (2019, 21-22 d’octubre). The influence of L1 in the acquisition of Catalan: a corpus-based study. Various Dimensions of Contrastive Studies (VDOCS) 2019, Katowice, Polònia.
  4. Cremades, E. (2019, 25-27 d’abril). El Catalan Learner Corpus: una eina per desenvolupar la recerca i l’ensenyament del català. 17th Colloquium of the North American Catalan Society, Chicago, IL, Estats Units.
  5. Crespí, I. (2019, 9-12 de setembre). When passive becomes active: on some past participles with motion verbs in Romance. 2019 Annual Meeting of the Linguistics Association of Great Britain, Londres, Regne Unit.
  6. Feldhausen, I., i Vanrell, M.M. (2019, 17-19 de juny). The realization of focus in monolingual and bilingual Spanish [pòster]. Phonetics and Phonology in Europe 2019, Lecce, Itàlia.
  7. Ginebra Serrabou, J., i Cremades, E. (2019, 1-6 de juliol). Estructura sintàctica i aspectual dels verbs d’àpats en les llengües romàniques. XXIXe Congrès de linguistique et de philologie romanes, Copenhague, Dinamarca.
  8. Lampitelli, N., Roseano, P., i Torres-Tamarit, F. (2019, 25-27 de setembre). Non-linear morphology in Romance: The case of vowel length in Friulian verbs. International Symposium of Morphology, París, França.
  9. Lampitelli, N., Roseano, P., i Torres-Tamarit, F. (2019, 23-25 de maig). Vowel length in Friulian verbs: A case of non-linear morphology in Romance. 27th Manchester Phonology Meeting, Manchester, Regne Unit.
  10. López Velarde, M., i Simonet, M. (2019, 24-26 d’octubre). Phonetic Variation and Second Language Phonological Development. Hispanic Linguistics Symposium, El Paso, TX, Estats Units.
  11. López Velarde, M., i Simonet, M. (2019, 23-28 de juny). Sociophonetic Variation in the L1 Affects L2 Phonological Development. International Symposium on Bilingualism (ISB12), Alberta, Canadà.
  12. Moranta, S. (2019, 6-8 de novembre). Discursos sobre el ‘bilingüismo mítico’ en clave europea e hispanoamericana. Primer Congreso Internacional de Ciencias Humanas “Humanidades entre el pasado y el futuro”, San Martín, Argentina.
  13. Moranta, S. (2019, 24-25 de maig). Discourses on bilingualism: Conflict sociolinguistics in the Catalan-speaking territories and in the late Soviet Union. 5th International Conference Sustainable Multilingualism, Kaunas, Lituània.
  14. Pons-Moll, C., Torres-Tamarit, F., i Martin-Diaconescu, V. (2019, 23-25 de maig). Catalan (im)possible nativizations in the light of Weighted Scalar Constraints. 27th Manchester Phonology Meeting, Manchester, Regne Unit.
  15. Pons-Moll, C., Torres-Tamarit, F., i Martin-Diaconescu, V. (2019, 7-11 de maig). Catalan (im)possible nativizations in the light of Weighted Scalar Constraints. GLOW42, Oslo, Noruega.
  16. Ramsburg, J. (2019, 29-30 de març).  Epistemic Legitimization & Inter/Subjectivity in the Presidential Discourses of Cristina Fernández de Kirchner. 6th Annual Calambur Graduate Conference, Minneapolis, MN, Estats Units.
  17. Solivellas, I. (2019, 27 de novembre). Partículas prefixais: entre a composição e a derivação. Nas interfaces entre prefixação e composição: problemas em aberto, Coimbra, Portugal.
  18. Solivellas, I. (2019, 2-4 d’octubre). La flexibilitat dels formants cultes: formes prefixades i sufixades. III Congrés Internacional de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (AJILLC), Palma, Espanya.
  19. Solivellas, I. (2019, 29 de març). Processos de generació lèxica dels neologismes per a l’actualització del diccionari. Jornada sobre diccionarització, Barcelona, Espanya.
  20. Torres-Tamarit, F., i Vanrell, M. M. (2019, 6-8 de març). The phonology and phonetics of fronted focus in Catalan. 41st Annual Meeting of the German Linguistics Society, Bremen, Alemanya.
  21. Vanrell, M.M., Armstrong, M.E., Castroviejo, E., i Mayol, L. (2019, 15 de juliol). L’adquisició dels marcadors prosòdics de l’evidencialitat. 11è Workshop sobre la prosòdia del català. Barcelona, Espanya.
  22. Vanrell, M.M., i Feldhausen, I. (2019, 6-8 de març). Fokusrealisierung im Spanischen mono- und bilingualer SprecherInnen. 41st Annual Meeting of the German Linguistics Society (DGfS). Bremen, Alemanya.
  23. Vilaltella, S., Vanrell, M.M., i Gavarró, A. (2019, 15 de juliol). Caracterització prosòdica dels TEA en el seu desenvolupament. 11è Workshop sobre la prosòdia del català. Barcelona, Espanya.
2018
  1. Armstrong-Abrami, M.E., i Vanrell, M.M. (2018, 19-22 de juny). The effect of discourse on polar question markers in American English and Majorcan Catalan [pòster]. LabPhon16. Lisboa, Portugal.
  2. Cabré, T., i Vanrell, M.M. (2018, 2-6 de juliol). El vocatiu en les llengües romàniques: procés fonològic, morfològic o sintàctic? Congrés de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Bucarest, Romania.
  3. Cremades, E., i Ginebra Serrabou, J. (2018, 2-6 de juliol). Els verbs d’àpats en les llengües romàniques. XVIII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Bucarest, Romania.
  4. Crespí, I. (2018, 11-14 de desembre). Unexpected passive structures in Romance: indicative of deficiency in the verbal domain [pòster]. Going Romance XXXII, Utrecht, Països Baixos.
  5. Crespí, I. (2018, 30 de maig – 1 de juny). Indirect object passives in Spanish and Catalan: Really indirect? [pòster]. 28th Colloquium on Generative Grammar, Tarragona, Espanya.
  6. De Sisto, M., i Torres-Tamarit, F. (2018, 27-29 de juny). The prosodification of possessive enclitics in Airola and Boiano. Possessive Constructions in Romance, Gent, Bèlgica.
  7. Feldhausen, I., i Vanrell, M.M. (2018, 11-13 d’octubre). Narrow focus marking in monolingual and bilingual Spanish. Tone and intonation in Europe 2018, Göteborg, Suècia.
  8. Freixa, J., Freixas, M., i Solivellas, I. (2018, 4-6 de juliol). Autonomia i heteronomia en la innovació lèxica catalana. IV Congrés Internacional de Neologia de les Llengües Romàniques (CINEO), Lyon, França.
  9. Hamann, S., i Torres-Tamarit, F. (2018, 19-22 de juny). Stressed schwa takes over in Eivissan Catalan [pòster]. The 16th Conference on Laboratory Phonology, Lisboa, Portugal.
  10. Jurgec, P., i Torres-Tamari, F. (2018, 12-14 de gener). Allomorph selection predicts opacity in Harmonic Serialism. Old World Conference in Phonology 15, Londres, Regne Unit.
  11. López Velarde, M., i Simonet, M.  (2018, 14-16 de novembre). El procesamiento de palabras en tiempo real en el dialecto norteño. Encuentro Internacional de Lingüística en el Noroeste (EILN), Hermosillo, Mèxic.
  12. López Velarde, M., i Simonet, M. (2018, 25-27 d’octubre). Spoken Word Recognition in the Context of “Free” Allophonic Variation. Hispanic Linguistics Symposium (HLS). Austin, TX, Estats Units.
  13. Martínez-Paricio, V., i Torres-Tamarit, F. (2018, 24-26 de maig). Trisyllabic hypocoristics in Spanish and layered feet. 26th Manchester Phonology Meeting, Manchester, Regne Unit.
  14. Moranta, S. (2018, 29 de novembre). «Māori has gone mainstream»: revitalización lingüística, etnicidad y herencia cultural en Aotearoa / Nueva Zelanda. Romanistisches Kolloquium, Marburg, Alemanya.
  15. Moranta, S. (2018, 8-9 de novembre). La sociolingüística del conflicto en la comunidad catalanohablante y en el espacio postsoviético: en torno al concepto de ‘bilingüismo mítico’. Dinámicas de (in)movilidad y prácticas discursivas en el siglo XXI, Berna, Suïssa.
  16. Ortín, M., i Simonet, M. (2018, 14-16 de novembre). La codificación del acento léxico por parte de aprendices de español como segunda lengua. Encuentro Internacional de Lingüística en el Noroeste (EILN), Hermosillo, Mèxic.
  17. Ortín, R., i Simonet, M. (2018, 25-27 d’octubre). Phonological Encoding of Lexical Stress by Second Language Learners of Spanish. Hispanic Linguistics Symposium (HLS). Austin, TX, Estats Units.
  18. Pons-Moll, C., i Torres-Tamarit, F. (2018, 11-14 de desembre).  Exploring implicational constraint rankings through Catalan loanword phonology. XXXII Going Romance, Utrecht, Païssos Baixos.
  19. Solivellas, I. (2018, 3-5 d’octubre). Els límits de la composició culta: entre la composició i l’afixació. II Congrés Internacional de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (AJILLC), Lleida, Espanya.