Listen

Other publicacions

  • Melià, Joan. , "Aproximació urgent al teatre durant la II República", Mallorca, teatre. Spain, 1979. Book chapter.