Listen

Other publicacions

  • Bibiloni, Gabriel. , "El català a les Illes Balears", Els nostres parlars. CIRIT, Generalitat de Catalunya. Spain, 1985. Book chapter.
  • Corbera Pou, J.. , "La penetració del lèxic castellà dins el català de Mallorca a l'època de la Decadència (segles XVI-XVIII)", Actes du XVIIème Congrès International de Linguistique et Philologie Romane. France, 1985. Book chapter.