Listen

Other publicacions

  • Antoni Artigues i Gabriel Bibiloni. , "L'unilingüisme de la nació catalana: una restitució pendent", Mallorca, ara. Spain, 1987. Book chapter.
  • Melià, Joan. , "L'oculta coherència", Mallorca, ara. Spain, 1987. Book chapter.