Listen

Other publicacions

  • Bibiloni, Gabriel. , "Els parlars balears", Guaiteu com rallem. CIRIT, Generalitat de Catalunya. Spain, 1988. Book chapter.
  • Corbera Pou, J.. , "Noms de pila castellans a Mallorca (segles XVI-XIX)", Miscel·lània d'Homenatge a Enric Moreu-Rey. Spain, 1988. Book chapter.