Listen

Other publicacions

  • Bibiloni, Gabriel; Borràs, Joan Ramon; Castellanos, Josep Anton: Polanco, Lluís. , "El procés d'estandardització del català", Actes del Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Universitat de les Illes Balears. Spain, 1992. Book chapter.
  • Melià, Joan. , "Llengua i immigració: La llengua i els immigrants de segona generació a Mallorca", Immigració, racisme i xenofòbia a Mallorca. Spain, 1992. Book chapter.
  • Melià, Joan. , "La política lingüística a les Illes Balears", La llengua als Països Catalans. Spain, 1992. Book chapter.
  • Corbera Pou, J.. , "Els noms dels ocells terrestres en alguerès", Miscel·lània Jordi Carbonell. Spain, 1992. Book chapter.