Listen

Other publicacions

  • Corbera Pou, J.. , "Parlar bé. Orientacions per a l'ús correcte de la llengua catalana, amb referències especials a les Illes Balears". Spain, 1996. Book.
  • Corbera Pou, J.. , "Dialecte i llengua: la distinció sausureana i la realitat sociopolítica", IV Congresso International da Língua Galego-Portuguesa na Galiza - Homenagem a Ferdinand de Saussure. Actas.. Spain, 1996. Book chapter.
  • Corbera Pou, J.. , "Català estàndard i dialectes a l'ensenyament", El nord-occidental entre dues llengües? Actes de les Jornades d'Estudi del Català Nord-occidental. Spain, 1996. Book chapter.