Listen

Other publicacions

  • Bibiloni, Gabriel. , "El balear i l'estàndard", Actes del VII Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona. Spain, 2004. Book chapter in press.
  • Corbera Pou, J.. , "Com temporal en català.", La cultura catalana en projecció de futur. Homenatge a Josep Massot i Muntaner.. Spain, 2004. Book chapter.
  • Corbera Pou, J.. , "L''Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears'.", Dialectologia i recursos informàtics.. Spain, 2004. Book chapter.