Listen

Other publicacions

  • Bibiloni, Gabriel. , "La normalització de l'antropotoponímia", Jornades d'antroponímia i toponímia. Spain, 2005. Book chapter.
  • Melià Garí, Joan. , "Pròleg", SMS en català. Pautes fàcils i ràpides per escriure missatges de mòbil. Passa-ho!. Spain, 2005. Others.
  • Melià, Joan. , "La presència lingüística del català a la premsa local", Reflexions sobre el paper de la premsa local a Menorca. Spain, 2005. Book chapter.
  • Melià, Joan. , "El català, present i futur", Països Catalans, en plural. Spain, 2005. Book chapter.
  • Vila i Moreno, F. X. (coord); Melià i Garí, J.; Torres i Pla, J.; Montoya Abad, B.; Sorolla Vidal, N.. , "Les dades lingüístiques del cens de l'any 2001: alguns dubtes i limitacions. (Barcelona; Institut d'Estudis Catalans, 2005)". Spain, 2005. Book.
  • Corbera Pou, J.. , "El català a les Illes Balears", La diversitat de llengües a Espanya i Portugal. Japan, 2005. Book chapter.