Listen

Other publicacions

  • Prieto, P.; Vanrell, M.M.. , "Early intonational development in Catalan", Proceedings of the XVIth International Congress of Phonetic Sciences. Germany, 2007. Minutes of congress.
  • Alcover, A.M. i de B. Moll, F.. , "Crònica de l'Obra del Diccionari. (Selecció del text, introducció i notes a cura de Jaume Corbera Pou)". Spain, 2007. Publisher.
  • CALAFAT, Rosa. , "Recursos Lingüístics i resistència cultural: Una visió ecolingüística", Resistència al franquisme i educació no formal. Quaderns del Centre d'Estudis de Banyoles. Spain, 2007. Book chapter.