Listen

Other publicacions

  • Vanrell, M.M.. , "Pitch accent types and the perception of focus in Majorcan Catalan wh- questions.", Prosody and Iconicity. Germany, 2013. Book chapter.
  • Vanrell, M.M.; Mascaró, I.. , "L'entonació del balear.", L'entonació dels parlars catalans.. Spain, 2013. Book chapter.
  • Vanrell, M.M., Roseano, P., Cabré, T.. , "L'entonació de l'alguerès.", L'entonació dels parlars catalans.. Spain, 2013. Book chapter.
  • Cabré, T., Vanrell, M.M.. , "Entonació i truncament en els vocatius romànics.", Actes del 26è Congrés de Lingüística i Filologia Romàniques (València, 6-1 September 2010).. Germany, 2013. Minutes of congress.
  • Gabriel Bibiloni. , "Pompeu Fabra i la genuïnitat de la llengua", Pompeu Fabra. Deu aspectes de l'home i l'obra. Spain, 2013. Book chapter.