Listen

Other publicacions

  • Armstrong, M.E.; Vanrell, M.M.. , "Intonational polar questions markers and implicature in American English and Majorcan Catalan.", Proceedings of Speech Prosody 2016. United States, 2016. Minutes of congress.
  • Gabriel Bibiloni. , "El català de Mallorca. La fonètica". Spain, 2016. Book.
  • Joan Melià. , "L'Ortografia amb relació als parlars balears", Cent anys de Normes ortogràfiques. Spain, 2016. Book chapter.
  • CALAFAT, Rosa. , "El Servei Lingüístic de la UIB: funció cultural i planificació lingüística; competència comunicativa i ensenyament del català", L'ensenyament del català als territoris de parla catalana. Estat de la qüestió i perspectives de futur. Spain, 2016. Minutes of congress.