Listen

Other publicacions

  • Vanrell, M.M.. , "L'aprenentatge de català dels adults de les Illes Balears", Enquesta d'usos lingüístics a les Illes Balears 2014. Anàlisi. Spain, 2017. Book chapter in press.
  • Melià, J., Vanrell, M.M.. , "Enquesta d'usos lingüístics a les Illes Balears 2014. Anàlisi.". Spain, 2017. Publisher.
  • Joan Melià i Maria del Mar Vanrell. , "Capítol 11: Conclusions", Enquesta d'usos lingüístics a les Illes Balears 2014. Anàlisi. Spain, 2017. Book chapter.
  • Barceló-Coblijn, Lluís. , "La filiació lingüística a les Illes Balears", Enquesta d'usos lingüistics a les Illes Balears 2014. Anàlisi. Melià, J. i Vanrell, M.M. (coords).. Spain, 2017. Book chapter.
  • Joan Melià; Maria del Mar Vanrell. , "Enquesta d'usos lingüístics a les Illes Balears 2014. Anàlisi" [text visible]. Spain, 2017. Publisher.
  • Joan Melià Garí. , "Llengua i política lingüística a les Illes Balears", La nova articulació catalana-valenciana-balear. Spain, 2017. Book chapter.
  • Joan Melià. , "Capítol 2: El context demogràfic", Enquesta d'usos lingüístics a les Illes Balears 2014. Anàlisi. Spain, 2017. Book chapter.
  • Joan Melià. , "La llengua catalana entre les famílies lingüísticament mixtes de Mallorca", El català, llengua mitjana d'Europa. Spain, 2017. Book chapter.
  • Gomila Garcies, Miquel. , "La llengua a la llar i la transmissió linguística intergeneracional", Enquesta d'usos lingu?ístics a les Illes Balears 2014. Anàlisi. Spain, 2017. Book chapter.
  • CALAFAT, Rosa;. , "La Gestió del multilingüisme a la docència universitària.", XX TROBADA DE SERVEIS LINGÜÍSTICS UNIVERSITARIS LA GESTIÓ DEL MULTINGÜISME A LA DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA. Spain, 2017. Minutes of congress.