Listen

Meetings participation

  • Bibiloni, G.; Corbera, J.. , "La llengua normativa a les Illes Balears". "Primeres Jornades d'estudi de la llengua normativa", Barcelona, Spain, 1983. Publication data: Actes de les Primeres Jornades d'estudi de la llengua normativa, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1984, Pàgs. 147-186. ISBN: 84-7202-666-5. Paper presentation.
  • Bibiloni, G.; Corbera, J.. , "La llengua normativa a les Illes Balears". "Primeres Jornades sobre la llengua normativa", Barcelona, Spain, 1983. Speech.