Listen

Meetings participation

  • Bibiloni, G.; Borràs, J. R.; Castellanos, J. A.; Polanco, L.. , "Problemàtica de l'estandarització del català". "II Congrés Internacional de la Llengua Catalana", Palma, Spain, 1986. Publication data: Actes del II Congrés Internacional de la Llengua Catalana. IV. Àrea 3. Lingüística Social, pàgs. 525-534. Palma: Universitat de les Illes Balears 1992 ISBN 84-7632-152X. Speech.
  • Gabriel Bibiloni. , "Universitat, llengua i societat a les Illes Balears". "Primeres Jornades de Planificació Lingüística Universitària. Universitat de València, Castelló, 30 de març de 1987.", Castelló de la Plana, Spain, 1986. Publication data: 'Universitat, llengua i societat a les Illes Balears', Caplletra, 3 (1988). ISSN 0214-8188.. Invited conference.