Listen

Meetings participation

  • Artigues, A.; Bibiloni, G.; Mulet, B.. , "Unes recerques i un discurs que mostrin la realitat nacional". "XIII Conferència de la Association for teacher education in Europe", Barcelona, Spain, 1988. Paper presentation.