Listen

Meetings participation

  • Bibiloni, Gabriel. , "La llengua catalana a les Illes Balears". "Conferència Internacional de Barcelona sobre el plurilingüisme a Europa", Barcelona, Spain, 1991. Invited conference.
  • Corbera Pou, J.. , "La interferència de l'italià i dels dialectes sard i itàlics en les denominacions alguereses del animals marins". "Novè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalana", Alacant, Spain, 1991. Paper presentation.