Listen

Meetings participation

  • Melià Garí, Joan. , "Vuit anys sense política lingüística?". "IV Encontre de Cultura organitzat per l'Obra Cultural Balear", Palma, Spain, 1993. Publication data: El Mirall, 66 (1995). Speech.
  • Melià Garí, Joan. , "Resistència i desídia: bases del futur. Us social i futur de la llengua a les Illes Balears". "II Jornades de Sociolingüística: L'ús social i el futur de la llengua (Alcoi, 27 de març de 1993).", Alcoi, Spain, 1993. Publication data: II Jornades de Sociolingüística: L'ús social i el futur de la llengua. Alcoi; Ajuntament d'Alcoi, 1994. Speech.
  • Corbera Pou, J.. , "Dialecte i llengua: la distinció sausureana i la realitat sociopolítica". "IV Congresso International da Língua Galego-Portuguesa na Galiza-Homenagem a Ferdinand de Saussure.", Vigo, Spain, 1993. Speech.
  • Alomar Canyelles, A. I.. , "Les dades del cens de població de 1991 i el procés de normalització lingüística a les Illes Balears". "Simposi de Demolingüística. Institut Català de Demolingüística", Tortosa, Spain, 1993. Paper presentation.