Listen

Meetings participation

  • Bibiloni, G.. , "L'interposizione delle lingue dominanti nella introduzione di neologismi nelle lingue subordinate". "XXI Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques", Palerm, Italy, 1995. Publication data: Atti del XXI Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza, vol. III, pàgs. 57-63. Tübingen: Niemeyer 1998 ISBN 3-484-50355-6. Paper presentation.
  • Corbera Pou, J.. , "L'aportació dialectal itàlica al lèxic alguerès". "XXI Congresso Internazionale di Lingüistica e Filologia Romanza", Palerm, Italy, 1995. Paper presentation.
  • Corbera Pou, J.. , "Català estàndard i dialectes a l'ensenyament". "El nord-occidental entre dues llengües? Jornades d'Estudi del Català Nord-occidental", Lleida, Spain, 1995. Paper presentation.
  • Joan-Antoni Mesquida Cantallops. , "La terminología en lengua catalana". "Seminario La terminología en las lenguas de España Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (Santander, 14-18 agost 1995)", Santander, Spain, 1995. Invited conference.
  • Mesquida, J.A.. , "Estructures sintàctiques del català en els principals algorismes aritmètics al segle XVI". "VIIIè Col·loqui Internacional de la North American Catalan Society (Indiana University, 1-3 d'octubre de 1995)", Bloomington / Barcelona (PAM), United States, 1995. Publication data: V: Actes del..., N: 1, pp: 199-211, ISBN: 84-8415-025-9. Paper presentation.