Listen

Meetings participation

  • Melià Garí, Joan. , "Situació de la llengua catalana a l'ensenyament a les Illes Balears". "Jornada de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans celebrada a Mallorca", Palma, Spain, 1996. Publication data: Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Barcelona-Palma; Institut d'Estudis Catalans-Universitat de les Illes Balears, 1997. Speech.
  • Melià Garí, Joan. , "Algunes propostes per rompre la inèrcia substitutòria de l'ús social de la llengua catalana a Mallorca". "Quart Congrés sobre el Patrimoni: El català, patrimoni de Mallorca (Societat Arqueològica Lul·liana)", Palma, Spain, 1996. Publication data: Societat Arqueològica Lul·liana: Actes del IV Congrés el nostre patrimoni cultural: el català, patrimoni de Mallorca. Palma; Societat Aqueològica Lul·liana, 1997. Paper presentation.
  • Melià Garí, Joan. , "Immigració i llengua a les Illes Balears". "Seminari L'ensenyament i la normalització lingüística als Països de parla catalana (Comissions Obreres)", Lleida, Spain, 1996. Paper presentation.
  • Alomar Canyelles, A. I.. , "La llengua catalana com a patrimoni de les Illes Balears". "V Congrés 'El nostre patrimoni cultural: la llengua', Societat Arqueològica Lul·liana", Palma, Spain, 1996. Publication data: Actes del IV Congrés El Nostre Patrimoni Cultural: El català, patrimoni de Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana, Palma, 1997.. Invited conference.