Listen

Meetings participation

 • Melià Garí, Joan. , "És possible encara salvar la llengua de les Balears?". "Seminari de commemoració de l'aniversari del Congrés de Cultura Catalana", Palma, Spain, 1997. Publication data: El Mirall, 98 (1998). Speech.
 • Melià Garí, Joan. , "Palma i Part Forana: les dues cares de la situació linguística a Mallorca". "V Trobada de Sociolingüistes Catalans", Barcelona, Spain, 1997. Publication data: Institut de Sociolingüística Catalana: Actes de la Cinquena Trobada de Sociolingüistes Catalans. Lleida; Generalitat de Catalunya, 1998. Paper presentation.
 • Melià Garí, Joan. , "Els límits de l'ensenyament en català a les Illes Balears". "XXI Seminari sobre Llengües i Educació (Institut de Ciències de l'Educació, Universitat de Barcelona)", Sitges, Spain, 1997. Paper presentation.
 • Melià Garí, Joan. , "La llengua catalana avui". "XI Congrés Internacional de Llengua i Literatura Catalanes.(Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes)", Palma, Spain, 1997. Publication data: Joan Mas i Vives, Joan Miralles i Montserrat i Pere Rosselló i Bover (a cura de): Actes de l'Onzè Congrés Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Barcelona; Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000. Round table.
 • Melià Garí, Joan. , "Balanç i situació actual del català". "Actes commemoratius del vintè aniversari del Congrés de Cultura Catalana (Universitat de les Illes Balears)", Palma, Spain, 1997. Round table.
 • Bibiloni, G.. , "El català a Mallorca, entre el neguit i l'esperança". "V Congrés El Nostre Patrimoni Cultural: el català patrimoni de Mallorca.", Palma, Spain, 1997. Publication data: Actes del V Congrés El Nostre Patrimoni Cultural: el català patrimoni de Mallorca, pàgs. 213-220 Palma: Societat Arqueològica Lul·liana 1997 ISBN 84-933421-0-2. Speech.
 • Bibiloni, G.; Argente, J.. , "Una enquesta sociolingüística als Països catalans". "V Trobada de sociolingüistes", Barcelona, Spain, 1997. Publication data: Actes de la Cinquena Trobada de Sociolingüistes Catalans. Barcelona 24 i 25 d'abril de 1997, pàgs. 9-20. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institut de Sociolingüística Catalana 1998. Speech.
 • Badia, M.; Bibiloni, G.; Bosch, A.; Marí, I.; Pitarch, V.; Sistach, R.; Valls, M.. , "La llengua catalana avui". "Actes de l'Onzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Palma (Mallorca), 8-12 de setembre de 1997", Palma, Spain, 1997. Round table.
 • Bibiloni, Gabriel. , "Sobre l'estàndard composicional". "Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans", Palma, Spain, 1997. Publication data: Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Mallorca, pàgs. 33-38. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans 1997 ISBN 84-7283-368-2. Speech.
 • Corbera Pou, J.. , "La interferència castellana en el malloquí popular del XIX segons la llengua de les rondalles de Mn. Antoni M. Alcover". "XI col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes", Palma, Spain, 1997. Paper presentation.
 • Mesquida, J.A.. , "L'ensenyament del català per a finalitats específiques a la Universitat de les Illes Balears". "Primeres Jornades Catalanes sobre Llengües per a Finalitats Específiques", Canet de Mar (Barcelona), Spain, 1997. Paper presentation.