Listen

Meetings participation

  • Melià Garí, Joan. , "La política lingüística a les Illes Balears". "2n Congrés Europeu sobre Planificació Lingüística", Andorra, Andorra, 2001. Publication data: Institut de Sociolingüística Catalana: Actes del 2n Congrés Europeu sobre la Planificació Lingüística. Barcelona; Generalitat de Catalunya, 2003. Speech.
  • Artigues, A. i Calafat Vila, R.. , "Nació, comunitat lingüística i mitjans de comunicació". "Congrés d'Història de la comunicació", Centre de Cultura 'Sa Nostra', Spain, 2001. Publication data: La comunicació audiovisual en la història. Speech.