Meetings participation

  • Melià Garí, Joan. , "La pluralitat a la Unió Europea. La posició del reconeixement del català a la Unió ampliada". "II Jornades sobre les Illes Balears i Catalunya a la Unió Europea", Barcelona, Spain, 2003. Paper presentation.
  • Melià Garí, Joan. , "La situació de la llengua catalana". "XXXIV Actes de renovació de la flama de la llengua catalana", Barcelona, Spain, 2003. Round table.
  • Melià Garí, Joan. , "Reflexions sobre els reptes de la Societat Civil i les seves capacitats en la defensa i promoció de la llengua i cultura catalanes: Llengua". "Reflexions sobre els reptes de la Societat Civil i les seves capacitats en la defensa i promoció de la llengua i cultura catalanes (Amics de la Unesco)", Barcelona, Spain, 2003. Round table.
  • Jaume Corbera Pou. , "L'Arxiu audiovisual dels dialectes catalans de les Illes Balears com a eina idònia per a l'estudi i l'anàlisi de la llengua catalana oral tradicional de les Illes Balears.". "'13è Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes'.", Girona, 8-13 de setembre de 2003., Spain, 2003. Paper presentation.
  • Alomar Canyelles, A. I.. , "Llengua i poder a les Illes Balears". "IV Congrés Català de Sociologia. Sociolingüística. Poder i llengua als territoris de llengua catalana", Reus, Spain, 2003. Round table.
  • Alomar Canyelles, A. I.. , "La repressió de la llengua i cultura catalanes a les Illes Balears". "Congrés Franquisme i Repressió. XXXII Premis Octubre", València, Spain, 2003. Publication data: Pelai Pagès i Blanch, dir., Franquisme i repressió. La repressió franquista als Països Catalans (1939-1974), Publicacions de la Universitat de València, 2004. Speech.
  • Alomar Canyelles, A. I.. , "Tradició i modernitat en la configuració de la norma catalana a les Illes Balears". "7è Col·loqui Internacional de Problemes i Mètodes d'Història de la Llengua. La configuració social de la norma lingüística a l'Europa llatina, Universitat de València", València, Spain, 2003. Speech.
  • Mesquida Cantallops, Joan-Antoni. , "'Oportunitat i conveniència de conèixer i tenir en compte la llengua científica del català antic en el català científic modern'". "El català, llengua de comunicació científica, organitzat per la Càtedra Unesco Llengües i Educació de l'IEC i la Deutscher Katalanistenverband e.V. (DKV), 20-21 juny 2003", Barcelona, Spain, 2003. Speech.