Listen

Meetings participation

  • Melià, J.. , "Llengües, ús interpersonal, comportaments lingüístics i ensenyament. Anàlisi de la situació a les comunitats i propostes de futur". "VII Jornades de Normalització Lingüística i Ensenyament de CCOO: Llengua i Ciutadania. El paper de l'aprenentatge de les llengües en l'adquisició de l'autonomia personal. 03/03/06.", Barcelona, Spain, 2006. Round table.
  • Melià, J.. , "La situació de la llengua catalana vint anys de la Llei de Normalització Lingüística", Inca, Spain, 2006. Round table.
  • Melià Garí, J.. , "La situació sociolingüística de les Illes Balears". "Simposi Partits polítics, organitzacions patronals i sindicals en el segle XX i perspectives del segle XXI. Universitat de les Illes Balears. 11 d'octubre de 2006.", Palma, Spain, 2006. Speech.
  • Melià, J.. , "Acollida o restricció. Hem tocat sostre?". "Immigració: identitat, multiculturalitat i ciutadania. Fundació "La Caixa". 23/11/06.", Palma, Spain, 2006. Round table.
  • Gabriel Bibiloni. , "Les llengües minoritàries en un món globalitzat". "Jornades de Cultura Catalana a Kaunas, Universitat de Kaunas, 28 d'abril de 2006", Lithuania, 2006. Invited conference.
  • Gabriel Bibiloni. , "Llengües i identitats a Europa". "'Llengua i identitat", organitzat pel Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears, Universitat de les Illes Balears", Palma, Spain, 2006. Invited conference.
  • Calafat Vila, R.. , "El món de l'ensenyament i el mercat cultural català". "Jornada sobre el mercat cultural català. Federació d'organitzacions per la llengua catalana", Tortosa, Spain, 2006. Publication data: El món de l'ensenyament. I Jornada sobre el mercat cultural català. Invited conference.
  • Calafat, R.. , "La semàntica dels mots en l'espai català (Llengua i territori). Metallenguatge denotatiu i mitjans de comunicació.". "I Congrés d'Història de l'Independentisme Català", Centre de Lectura de Reus, Spain, 2006. Publication data: Edicions del Centre de Lectura de Reus (AHPPCC). Paper presentation.
  • Prieto, P.; Estebas, E.; Vanrell, M.M.. , "The Role of tonal alignment and velocity of the rise on word-boundary identification in Catalan and Spanish.". "Laboratory Phonology 10 Conference", France, 2006. Poster.