Listen

Meetings participation

  • Boix, Emili; Melià, Joan. , "L'altra ja l'aprendrà a l'escola. Les tries de llengua familiar en les parelles lingüísticament mixtes a Catalunya i a les Illes". "CLUB15: De les paraules als fets. Universitat de Barcelona; 19/11/07", Barcelona, Spain, 2007. Speech.
  • Gabriel Bibiloni. , "La situació del català a les Illes Balears". "I Seminario de Planificación Lingüística, organitzat pel Consello da Cultura Galega", Santiago de Compostela, Spain, 2007. Invited conference.
  • Calafat, R.. , "Les polèmiques més vives i recurrents: cap on anem? Models de llengua i varietat lingüística". "Jornades entorn del català oral de ficció: guionatge i traducció", Institut d'Estudis Catalans, Spain, 2007. Publication data: Col·legi oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya (en prensa). Speech.
  • Vanrell, M.M.. , "El Map-task, l'entrevista i l'enquesta de situacions: mètodes diferents de recollida de dades.". "Jornada Euroregió", France, 2007. Speech.
  • Estrella, A.; Serra, M.; Prieto, P.; Vanrell, M.M.. , "Phon-Cat y Phon-Esp: dos bases de datos de adquisición fonológica para el catalán y el castellano.". "V Congreso Internacional de Adquisición del Lenguaje", Spain, 2007. Speech.
  • Ortega-Llebaria, M.; Prieto, P.; Vanrell, M.M.. , "The Use of duration and intensity cues in the perception of stress in Catalan and Spanish.". "Phonetics and Phonology in Iberia, PaPI 07", Portugal, 2007. Speech.
  • Vanrell, M.M.. , "The effects of accentuation on interrogative classification in Majorcan Catalan.". "Phonetics and Phonology in Iberia, PaPI 07", Portugal, 2007. Poster.