Listen

Meetings participation

 • Melià, J.. , "El canvi lingüístic (in)necessari". "I Jornades per a professionals de l'acollida de persones nouvingudes. La llengua catalana i la cultura com a elements d'integració. Consell de Mallorca (27-28/11/09)", Inca, Spain, 2009. Speech.
 • Vicenç M. Rosselló Verger, Lluís Peytaví, Cosme Aguiló i Gabriel Bibiloni (moderador). , "Joan Veny i l'Onomàstica". "L'encant de la Llengua. Jornades d'homenatge a Joan Veny", Palma, Spain, 2009. Round table.
 • Gabriel Bibiloni. , "Legislació i drets lingüístics". "II Jornades Universitàries de Cultura Municipal", Vilafranca, Spain, 2009. Invited conference.
 • Corbera Pou, J.. , "Aspectes Teòrics i Metodològics de l'estudi integrat de la Variació Diacrònica i de la Variació Diatòpica". "'Dissetè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona: IMBRICACIONS ENTRE VARIACIÓ HISTÒRICA I VARIACIÓ GEOGRÀFICA EN LA LLENGUA CATALANA', 14 de desembre de 2009.", Barcelona, Spain, 2009. Round table.
 • Calafat Vila, Rosa, en qualitat de membre del GELA (Grup d'Estudis de Llengües Amenaçades). , "Transferències: La manifestació dels processos extralingüístics en les llengües del món". "Cicle de Conferències", Barcelona, Spain, 2009. Publication data: Junyent, M.C. (ed): Transferències. La manifestació dels processos extralingüístics en les llengües del món. Vic: Eumo Editorial, 2009.. Participation in organising committee.
 • Prieto, P.; Thorson, J.; Estrella, A.; Vanrell, M.M.. , "Early intonational development in Spanish: A Case-Study.". "13th Hispanic Linguistic Symposium", Puerto Rico, 2009. Speech.
 • Crespo-Sendra, V.; Argemí-Torras, N.; Borràs-Comes, J.; Craviotto-Arnau, R.; Sichel-Bazin, R.; Vanrell, M.M.; P. Prieto. , "Entonació dialectal de les interrogatives antiexpectatives i d'incredulitat en català.". "Workshop sobre l'entonació del català i Cat_ToBI", Spain, 2009. Speech.
 • Sichel-Bazin, R.; Argemí-Torras, N.; Borràs-Comes, J.; Craviotto-Arnau, R.; Crespo-Sendra, V.; Vanrell, M.M.; Prieto, P.. , "Entonació dialectal de les interrogatives informatives i d'oferiment en català.". "Workshop sobre l'entonació del català i Cat_ToBI", Spain, 2009. Speech.
 • Thorson, J.; Borràs-Comes, J.; Crespo-Sendra, V.; Vanrell, M.M.; Prieto, P.. , "The Acquisition of melodic form and meaning by Catalan and Spanish speaking children.". "PaPI 2009", Spain, 2009. Speech.
 • Vanrell, M.M.; Mascaró, I.; Prieto, P.; Torres-Tamarit, F.. , "How much do we know or presuppose? Intonation of information- and confirmation-seeking questions in Catalan.". "PaPI 2009", Spain, 2009. Speech.
 • Vanrell, M.M.. , "Pitch accent types and the perception of focus in Majorcan Catalan Wh-questions.". "Conference on Prosody and Iconicity", France, 2009. Speech.
 • Vanrell, M.M.; Prieto, P.; Thorson, J.. , "El Desarrollo gramatical y prosódico en la adquisición del catalán y el español.". "XXXVIII Simposio de la SEL: la investigación de la entonación español", Spain, 2009. Speech.
 • Borràs-Comes, J.; Crespo-Sendra, V.; Thorson, J.; Vanrell, M.M.; Prieto, P.. , "Phon-Cat & Phon-Esp.". "Workshop on Phon", Spain, 2009. Speech.
 • Prieto, P.; Estrella, A.; Thorson, J.; Vanrell, M.M.. , "Is Prosodic development correlated with grammatical development? Evidence from emerging intonation in Catalan and Spanish.". "Workshop sobre l'entonació del català i Cat_ToBI", Spain, 2009. Speech.
 • Thorson, J.; Borràs-Comes, J.; Crespo-Sendra, V.; Vanrell, M.M.; Prieto, P.. , "The Acquisition of melodic form and meaning by Catalan and Spanish speaking children.". "Workshop on Phon", Spain, 2009. Speech.
 • Vanrell, M.M.; Mascaró, I.; Prieto, P.; Torres-Tamarit, F.. , "The Role of pitch height in constraining the inferential space in Catalan yes-no question.". "Workshop on Prosody and Meaning", Spain, 2009. Speech.
 • Borràs-Comes, J.; Crespo-Sendra, V.; Thorson, J.; Vanrell, M.M.; Prieto, P.. , "Early acquisition of form and meaning in Catalan and Spanish interrogatives.". "Workshop on Prosody and Meaning", Spain, 2009. Poster.
 • Prieto, P.; Torres-Tamarit, F.; Vanrell, M.M.. , "The Role of tonal scaling in encoding intonational contrasts in Catalan.". "PaPI 2009", Spain, 2009. Poster.
 • Vanrell, M.M.; Mascaró, I.; Torres-Tamarit, F.; Prieto, P.. , "The Role of intonation in encoding informational-status in Catalan yes-no questions.". "Procedural meaning. Problems & Pespectives", Spain, 2009. Poster.