Listen

Meetings participation

 • Melià, J.. . "III Jornades d'Estudis Locals de Porreres (16-17/04/10)", Porreres, Spain, 2010. Participation in organising committee.
 • Melià, J.. , "L'article el/la a la toponímia de Porreres .". "III Jornades d'Estudis Locals de Porreres (16-17/04/10)", Porreres, Spain, 2010. Paper presentation.
 • Jaume Corbera Pou. , "Per un model de llengua estàndard per als Països Catalans". "22. Katalanistentag. Das Konzept der Països Catalans. Sprache - Literatur - Kultur. 23. - 26. September 2010", Viena, Austria, 2010. Paper presentation.
 • Cabré, T.; Vanrell, M.M.. , "Entonació i truncament en els vocatius romànics.". "26è Congrés de Lingüística i Filologia Romàniques", Spain, 2010. Speech.
 • Astruc, Ll.; Payne, E.; Post, B.; Prieto, P.; Vanrell, M.M.. , "Word prosody in early child Catalan, Spanish and English.". "Speech Prosody 5", United States, 2010. Poster.
 • Vanrell, M.M.; Stella, A.; Gili-Fivela, B.; Prieto, P.. , "The Contribution of alignment, duration and scaling to the perception of contrastive focus in Catalan, Italian and Spanish.". "The Fourth European Conference on Tone and Intonation, TIE4", Sweden, 2010. Speech.
 • Vanrell, M.M.; Stella, A.; Gili-Fivela, B.; Prieto, P.. , "La Percepció del focus contrastiu en català.". "2n Congrés Entonació del català i Cat_ToBI", Spain, 2010. Speech.
 • Vanrell, M.M.. , "Entonació i pressuposició en les interrogatives absolutes del català de Mallorca.". "UR-Ling Workshop", Spain, 2010. Speech.
 • Borràs-Comes, J.; Vanrell, M.M.; Prieto, P.. , "The Role of pitch range in establishing intonational contrasts in Catalan.". "Speech Prosody 5", United States, 2010. Speech.
 • Stella, A.; Vanrell, M.M.; Prieto, P.; Gili-Fivela, B.. , "Articulatory comparison of tonal alignment in Italian and Catalan: Preliminary data on broad focus and narrow-contrastive focus.". "LabPhon 12", United States, 2010. Poster.
 • Joan Miralles; Lola Badia; Antoni Mas; Maria Barceló; Jordi Gayà; Antoni I. Alomar; Gabriel Ensenyat; Antoni Riera; Harvey Hames; Elena Pistolesi; Antoni Bordoy; Guillem Alexandre Amengual; Rosa Planas; Robert D. Hughes; Simone Sart; Pedro Ramis Serra; Rafael Ramis Barceló; José María Sevilla;. , "Els glotònims del català: estructura formal i distribució dels usos". "Jornades lul·lianes en homenatge a J. N. Hillgarth & A. Bonner. Palma, 25 i 26 de febrer de 2010", Palma, Spain, 2010. Speech.