Listen

Publications in journals

  • Bibiloni, G., "Els carrers de la ciutat de Mallorca", "Lluc. Revista de cultura i d'idees", Issue 685, Pages 10-14, 1979. Paper.
  • Bibiloni, G., "La ciutat de Mallorca. Consideracions sobre un topònim", "Randa", Issue 9, Pages 25-30, 1979. Paper.
  • Corbera Pou, J., "Tomàs Aguiló i Forteza i la qüestió de la llengua", "Randa", Issue 9, Pages 97-116, 1979. Paper.