Listen

Publications in journals

  • Melià Garí, Joan, "El nou decret, una oportunitat tudada", "Revista APLEC", Issue 2, Pages 13-15, 1986. Paper.
  • Melià Garí, Joan, "Tots els animals són iguals però alguns animals són més iguals que els altres", "Pissarra. Revista d'ensenyament de les Illes", Issue 39, Pages 28, 1986. Paper.