Listen

Publications in journals

  • Melià Garí, Joan, "De l'odiada llengua", "El Mirall. Obra Cultural Balear", Issue 2, Pages 14-15, 1987. Paper.
  • Corbera Pou, J., "La penetració del lèxic castellà dins el català de Mallorca a l'època de la Decadència (segles XVI-XVIII)", "Randa", Issue 18, Pages 93-110, 1987. Paper.
  • Corbera Pou, J., "Una llengua per a una nació", "Serra d'Or. Publicacions de l'Abadia de Montserrat", Issue 335, Pages 31-32, 1987. Paper.