Listen

Publications in journals

  • Melià Garí, Joan, "La tortuosa i llarga singladura a Itaca. O l'ensenyament en català a BUP i FP", "El Mirall. Obra Cultural Balear", Issue 27, Pages 26-30, 1989. Paper.
  • Corbera Pou, J., "Entorn al Diccionari Català de l'Alguer", "El Mirall. Obra Cultural Balear", Issue 24, Pages 24-37, 1989. Review.
  • Corbera Pou, J., "Diglòssia, glotofàgia, servilisme", "El Mirall. Obra Cultural Balear", Issue 29, Pages 48-51, 1989. Paper.
  • Corbera Pou, J., "Verinosa manipulació (I)", "Escola Catalana", Issue 263, Pages 2-4, 1989. Paper.
  • CALAFAT, Rosa, "Cent anys d'emigració anditxola a Cuba: història i llengua", "Lluc. Revista de cultura i d'idees", Issue 750, Pages 7-11, 1989. Paper.
  • CALAFAT, Rosa, "L'art de pesca abans del niló: l'argot", "El Mirall. Obra Cultural Balear", Issue 33, Pages 23-28, 1989. Paper.
  • Mesquida, J. A.; Nadal, A., "La normalització lingüística i el funcionariat", "El Mirall. Obra Cultural Balear", Issue 31, Pages 68-70, 1989. Paper.