Listen

Publications in journals

  • Bibiloni, G., "La llengua a Mallorca en un moment crucial", "Serra d'Or. Publicacions de l'Abadia de Montserrat", Issue 336, Pages 28-30, 1990. Paper.
  • Bibiloni, G., "Feina de qui?", "Lluc. Revista de cultura i d'idees", Issue 758, Pages 13-14, 1990. Paper.
  • Bibiloni, G., "La situació i el futur de la llengual a les Illes Balears", "Escola Catalana", Issue 271, Pages 17-19, 1990. Paper.
  • Corbera Pou, J., "Verinosa manipulació (II)", "Escola Catalana", Issue 264, Pages 5-7, 1990. Paper.
  • Corbera Pou, J., "Verinosa manipulació (III)", "Escola Catalana", Issue 265, Pages 5-7, 1990. Paper.
  • Corbera Pou, J., "La integració del lèxic alguerès dins la normativa catalana", "L'Alguer", Issue 10, Pages 11-14, 1990. Paper.
  • Mesquida, J. A., "Estudiants alemanys de català a la nostra universitat", "El Mirall. Obra Cultural Balear", Issue 37, Pages 55-56, 1990. Paper.