Listen

Publications in journals

  • Bibiloni, Gabriel, "La llengua a Mallorca: estat d'urgència", "Escola Catalana", Issue 289, 1992. Paper.
  • Melià Garí, Joan, "La llengua catalana a la Universitat de les Illes Balears", "Escola Catalana", Issue 289, Pages 25-27, 1992. Paper.
  • Melià Garí, Joan, "Servei de coordinació, seguiment i suport lingüístics. Una proposta d'organització d'un servei lingüístic de suport a la normalització lingüística en els centres d'ensenyament mitjà", "Pissarra. Revista d'ensenyament de les Illes", Issue 63, Pages I-VIII, 1992. Paper.
  • Melià Garí, Joan, "Als fonaments de l'escola. La formació inicial en llengua catalana del professorat", "Pissarra. Revista d'ensenyament de les Illes", Issue 63, Pages 31-33, 1992. Paper.
  • Melià Garí, Joan, "Llengua, llengües i educació", "El Mirall. Obra Cultural Balear", Issue 56, Pages 31-32, 1992. Paper.
  • Melià Garí, Joan, "Un model educatiu propi", "Pissarra. Revista d'ensenyament de les Illes", Issue 10-11, Pages 43-46, 1992. Review.
  • Corbera Pou, J., "Quina llengua per a l'escola?", "Escola Catalana", Issue 263, Pages 32-35, 1992. Paper.
  • Mesquida, J. A., "Josep Maria Llompart o l'esperit igni del catalanisme", "Estudis Baleàrics", Issue 44-45, Pages 49-66, 1992. Paper.