Listen

Publications in journals

  • Melià Garí, Joan, "El servei lingüístic de la UIB", "El Temps", Issue 26/07/93, Pages 27, 1993. Paper.
  • Melià Garí, Joan, "Qui l'encerta l'endevina. Quants som els qui sabem parlar en català? Comentari als censos de 1986 i 1991", "El Mirall. Obra Cultural Balear", Issue 63, Pages 46-48, 1993. Paper.
  • Melià Garí, Joan, "Els vidres deformats", "El Mirall. Obra Cultural Balear", Issue 64, Pages 7-10, 1993. Paper.
  • Corbera Pou, J., "Le trilinguisme au Luxembourg", "Language Problems & Language Planning", Volume 17, Issue 1, Pages 55-61, 1993. Paper.
  • Alomar Canyelles, A. I., "Els pronoms 'ns', 'ens', 'enze', 'us', 'eus' i 'euze' a Mallorca", "Estudis de Llengua i Literatura Catalanes", Volume 5, Pages 177-188, 1993. Paper.
  • Mesquida, J. A., "La necessitat de normativitzar i normalitzar el registre científic de la llengua catalana: el Manual de català científic de Carles Riera", "Revista de Ciència. Institut d'Estudis Baleàrics", Issue 12, Pages 61-64, 1993. Paper.
  • Mesquida, J. A., "Problemàtica de la 'Decadencia' en el siglo XVII en Mallorca: un ejemplo deliteratura química en lengua catalana", "Hispanorama", Issue 65, Pages 18-22, 1993. Paper.
  • Mesquida, J. A., "Dues obres científiques a la Mallorca dels segles XVI i XVII", "Cultura", Issue 533, Pages 19-20, 1993. Paper.
  • Mesquida, J. A., "Les II Trobades d'Història de la Ciència i de la Tècnica als PPCC", "El Mirall. Obra Cultural Balear", Issue 60, Pages 61-62, 1993. Paper.