Listen

Publications in journals

  • Bibiloni, G., "El precari equilibri del català a les Illes Balears", "Cultura", Issue 64, Pages 7-7, 1995. Paper.
  • Bibiloni, G., "L'estandarització del català, un debat obert", "Revista de Catalunya", Issue 97, Pages 9-24, 1995. Paper.
  • Melià Garí, Joan, "Saber català no és garantia de normalitat", "Pissarra. Revista d'ensenyament de les Illes", Issue 78, Pages 30-31, 1995. Paper.
  • Corbera Pou, J., "La interferència lèxica castellana dins el català literari a Mallorca els segles XIV i XVII", "Randa", Issue 37, Pages 43-119, 1995. Paper.
  • Alomar Canyelles, A. I., "La distribució del coneixement del català a Palma", "El Mirall. Obra Cultural Balear", Issue 73, Pages 6-12, 1995. Paper.