Listen

Publications in journals

  • Melià Garí, Joan, "Quatre aportacions al coneixement sociolingüístic", "Lluc. Revista de cultura i d'idees", Issue 798, Pages 3-5, 1997. Review.
  • Melià Garí, Joan, "El català ha de ser la llengua dominant a l'entorn social?", "El Mirall. Obra Cultural Balear", Issue 83, Pages 6-8, 1997. Paper.
  • Melià Garí, Joan, "El català a l'escola de Mallorca", "Caplletra. Revista de Filologia", Issue 21, Pages 29-46, 1997. Paper.
  • Melià Garí, Joan, "Les causes del trencament lingüístic intergeneracional", "Escola Catalana", Issue 345, Pages 38-39, 1997. Review.
  • Alomar Canyelles, A. I., "La llengua dels joves, la llengua del futur", "Lluc. Revista de cultura i d'idees", Issue 799-800, Pages 37-39, 1997. Review.
  • Corbera Pou, J., "El retorn del Dr. Joan-Josep Amengual", "Balears Cultural", Issue 32, Pages I-II, 1997. Paper.
  • Corbera Pou, J., "Per què s'adapten les 'Rondaies'?", "Balears Cultural", Issue 36, Pages I (-I)-IV (-IV), 1997. Paper.
  • Corbera Pou, J., "Per què s'adapten les 'Rondaies'? (i II)", "Balears Cultural", Issue 37, Pages IV-V, 1997. Paper.
  • Mesquida, J. A., "La terminología en lengua catalana", "Iberoamericana. Lateinamerika-Spanien-Portugal", Issue 65 (1), Pages 39-57, 1997. Paper.