Listen

Publications in journals

 • Bibiloni, Gabriel, "Variació i estàndard", "Caplletra. Revista de Filologia", Issue 25, 1998. Paper.
 • Melià Garí, Joan, "Llengua estàndard i variació lingüística, de Gabriel Bibiloni a Llengua i Literatura, núm. 9 (1998), págs. 486-489.", "Llengua & Literatura", Issue 9, Pages 486-489, 1998. Review.
 • Melià Garí, Joan, "Els estrangers i la llengua", "El Mirall. Obra Cultural Balear", Issue 96, Pages 12-15, 1998. Paper.
 • Melià Garí, Joan, "És possible salvar la llengua a les Balears?", "El Mirall. Obra Cultural Balear", Issue 98, Pages 16-24, 1998. Paper.
 • Melià Garí, Joan, "Mallorca, avui: la situació lingüística", "Serra d'Or. Publicacions de l'Abadia de Montserrat", Issue 468, Pages 34-35, 1998. Paper.
 • Corbera Pou, J., "Una lliçó de lexicografia", "Balears Cultural", Issue 86, Pages VIII, 1998. Paper.
 • Corbera Pou, J., "Als cinquanta anys de la mort de Pompeu Fabra", "Balears Cultural", Issue 103, Pages I, 1998. Paper.
 • Montoya, B.; Corbera Pou, J., "L''efecte retorn' dels antics emigrants mallorquins a França sobre el parlar de l'Arracó", "Randa", Issue 41, Pages 145-162, 1998. Paper.
 • Corbera Pou, J., "Propostes a tenir en compte. Ressenya de 'Els valencians i la llengua normativa', de Jordi Colomina Castanyer. Alacant: Institut de Cultura 'Juan Gil-Albert', 1995", "Llengua Nacional", Issue 25, Pages 39-40, 1998. Review.
 • CALAFAT, Rosa, "L'estàndard nacional català, on és?", "Llengua Nacional", Issue 22, Pages 38-38, 1998. Paper.
 • Villaverde i Vidal, Joan-Albert, "Avaluació de varietats lingüistiques implicades en un procés de substitució: català i castellà a Mallorca" [http://www6.gencat.cat/llengcat/liu/12_380.pdf], "Llengua i Ús", Issue 12, Pages 59-65, 1998. Paper.