Listen

Publications in journals

  • Bibiloni, Gabriel, "El segle de la gran transformació sociolingüística", "Lluc. Revista de cultura i d'idees", Issue 820, 2001. Paper.
  • Jou, Lluís; Joan Melià, "Dos anys de col·laboració entre les direccions generals de Política Lingüística de Catalunya i les Illes Balears", "Llengua i Ús", Issue 22, Pages 4-8, 2001. Paper.
  • Joan Melià i Garí, "La política lingüística del Govern de les Illes Balears", "Llengua i Ús", Issue 20, Pages 4-11, 2001. Paper.
  • Joan Melià i Garí, "Pla de normalització lingüística a les Illes Balears: entre urgències i retards", "Llengua i Ús", Issue 22, Pages 17-23, 2001. Paper.
  • Corbera Pou, J., "'Les relacions de Mn. Antoni Ma. Alcover amb l'Alguer i la col.laboració algueresa al DCVB'", "L'Alguer", Issue 74, Pages 7-16, 2001. Paper.
  • CALAFAT, Rosa, "El català a la universitat", "Presència", 2001. Paper in press.
  • CALAFAT, Rosa, "El mite del bilingüisme a Catalunya", "El Temps", Issue 908, Pages 78-79, 2001. Paper.
  • Calafat, Rosa, "El Català i els Països Catalans. Present i futur", "Lluc. Revista de cultura i d'idees", Issue 824-825, Pages 16-19, 2001. Paper.
  • Mesquida, J. A. & Vicens, G., "El seminari d'especialitat cientificotècnic", "L'Arc, ICE de la Universitat de les Illes Balears", Issue 12, Pages 59-61, 2001. Paper.